En verditakst gir en beskrivelse av eiendommen som konkluderer med
en verdivurdering:


Markedsverdi (normal salgsverdi)


Det beløp som takstmannen anser at eiendommen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet. Markedsverdien skal ikke settes høyere enn teknisk verdi. Det tas også hensyn til evt. festeforhold og fellesgjeld.


Låneverdi


En mer forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver nødvendig sikkerhet for sitt pant i eiendommen.


Teknisk verdi


Teknisk verdi er en hjelpeberegning som består av:
• Normale byggekostnader for tilsvarende nye bygninger på stedet oppført med aktuelle materialer og
metoder.
• Fradrag gjøres for gjenstående arbeider, slit og elde, ukurante konstruksjonsløsninger (som for eksempel
dårlig isolasjon) mm.
• Normale tomtekostnader består av råtomtens verdi uten hensyn til evt. festeforhold, tekniske
grunnlagsinvesteringer og annen opparbeidelse. I bymessig bebyggelse ansettes en tomtebelastning
som erfaringsmessig er gangbar for den aktuelle eiendom.