NITO:

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med cirka 53 500 medlemmer, og organiserer i hovedsak ingeniører og teknologer med treårig høgskoleutdanning. Alle som har en ingeniør- eller teknologiutdanning bestående av minst 120 studiepoeng (40 vekttall) eller har opparbeidet seg tilsvarende kompetanse, kan bli medlem i NITO.

NITO Takst

NITO Takst er en selvstendig del av NITO, og landets største organisasjon for takstingeniører. Kjeden betjenes og administreres av NITO Takst Service AS.
NITO Takst har om lag 400 medlemmer. De har bygningsteknisk ingeniørutdanning og/eller mesterbrev innen bygningstekniske fag samt kompetansehevende praksis og NITO Taksts takstutdanning.

NITO Takst har, som første takstorganisasjon, innført kvalitetssikringssystem for sine medlemmer. Dette er basert på NS–EN ISO 9002. Bruk av KS-systemet er obligatorisk for alle medlemmene. Gjennomført kurs
fører til betegnelsen NITO-sertifisert takstingeniør.

Mer om NITO Takst