Næringstakst

Takstering av næringseiendommer er et eget godkjenningsområde i NITO takst. Taksten er basert på visuell befaring med målinger uten inngrep i byggverket.
Ved takstering av næringseiendommer kontrollerer takstmann relevante dokumenter som har betydning for eiendommens inntekter og utgifter.
Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bla. regnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse m.m. Eventuelle faktiske leieinntekter vurderes opp mot markedsleie. Sammen med dagens realrente og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntektsoverskudd nettokapitalisert.

Ved utførelse av næringstakst vurderer altså eiendommen ut i fra økonomiske prinsipper om reelle og forventbare pengestrømmer i objektet. Vi forholder oss med andre ord til objektet som i en hvilken som helst investeringsanalyse.