Ingeniør Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør fra 1983 og har arbeidet med taksering på heltid siden 1992.
Oppdragsgivere er i hovedsak forsikringsselskaper, advokatkontorer og eiendomsmeglere.
Vidar Aarnes er medlem av NITO Takst og DNV-sertifisert.
Vidar Aarnes har deltatt i en rekke komitéer siden starten som takstmann i 1992 og har også deltatt på utvikling regelverkene
knyttet til takstfaget. Det nevnes spesielt:
Deltager med utarbeidelse av instrukser knyttet til utfylling av takstskjema for
NITO Takst fra 1995 til 1999, Deltager i komité for utarbeidelse av instruks og skjemature for Boligdalgsrapporten, som ble
utgitt i 2000, Deltager i komité for utarbeidelse av Norsk standard for areal- og volumberegning ved utgivelsen NS 3940:2007,
Deltager i komité for utarbeidelse av takstbransjens eget regelverk ved arealmåling med utgivelsene "Takstbransjens
retningslinjer ved arealmåling "utgave 2008, 2009 samt pågående komitéarbeid i 2012.

 

Oppdragsmengden er i hovedsak rettet mot kursvirksomhet, samt eierskiftetvister. Ulovlig innredning,
forskrifter og arealmåling er spesialområder innen virksomheten. Arbeid med tvistesaker medfører at
Aarnes stadig benyttes som sakkyndig for domstolene. Rapportene i tvistesaker skal ha en kvalitet og
faglig innhold som gjør dem egnet som dokumentasjon i saker ført for retten.

Det avholdes kurs i hele Norge og oppdragsgivere er innen bransjen advokatkontorer, eiendomsmeglere,
takstmenn og forsikringsselskaper. Aarnes har vært engasjert som fast
foredragsholder for Universitetet i
Stavanger i takstrelaterte fag siden 1999. Det tilpasses kurs for spesielle temaer etter behov.

Det innehas kompetanse og utføres arbeider innen:

- Tilstandsrapporter
- Seksjonering
- Fuktmålinger i betong og tre
- Arealmåling
- Eierskiftetvister
- Kurs
- Bistand ved overtakelse av nybygg
- Bistand i tvistesaker relatert til fast eiendom


Prisinformasjon:

Verditakst, enkeltoppdrag
Leiligheter inntil 100 m² BTA
Større leiligheter, rekkehus og halvpart av tomannsbolig
Eneboliger inntil 200 m² BTA
Eneboliger 200-400 m² BTA

Større eneboliger og andre objekter utføres på
konsulentoppdrag pr time

Planskisser, i forbindelse med takstoppdrag
Pr plan inntil 50 m²
Pr plan 50 - 99 m²
Pr plan 100 -150 m²

Kurs
Utvikling av kurs pr time (forberedelser normalt 3 ganger foredragets varighet)
Avholde kurs pr time (fritatt mva)kr
kr
kr
kr

kr


kr
kr
kr


kr
kr

 


2 850,-
3 100,-
3 600,-
4 500,-

1 200,-


800,-
900,-
1 000,-


1 500,-
1 500,-


Større boliger og andre oppdrag etter nærmere avtale.

Alle priser er ekskl. 25% mva.
Prisene forutsetter at rekvirenten fremskaffer nødvendig dokumentasjon.