Eierskifterapporter

Mer enn 75 % av alle byggskader er fuktskader hvorav 15 % kan tilbakeføres
til skader på konstruksjoner mot grunnen. Til tross for at det finnes både
klare krav og entydige anvisninger for denne delen av bygningene ser det
likevel ut til at man fortsatt ”sliter” med gamle og utdaterte løsninger.


Til høyre: For å beregne helling på gulv, eller fall til sluk benyttes krysslaser.
Instrumentet er selv nivilerende slik at den sender ut laserstråler som er helt horisontale. Den sender også ut en vertikal stråle, som gjør at den benyttes til beregning av loddavvik på vegger.
 


Over: Ved bruk av fuktmåler Protimeter MMS, kan det beregnes om det er risiko for kondensskader, i tillegg til vanlige fuktmålinger og fukt søk.


 


Over: For beregning av eksakte mål for svanker og kuler på gulv, benyttes rettholdt med knaster.
Over: En kile plasseres under rettholdt for en presis avlesning av avvik i
millimeter.