Når takstmannen kommer hjem til deg for verditaksering vil han:

• Gå gjennom relevante dokumenter
• Besiktige eiendommen/boligen - alle rom
• Måle arealer på stedet
• Utføre fuktkontroll ved behov


Relevante dokumenter:

Andelsleilighet:
• Kjøpekontrakt
• Ligningsoppgave fra forretningsfører (viser andel gjeld, formue og ligningsverdi)
• Andelsbevis/aksjebrev, alternativt depoterklæring
• Regnskap forrige år
• Årsberetning for boligselskapet
• Årsmøteprotokoll og evt. andre vedtak av betydning
• Eventuelt opplysninger om reguleringssaker og planlagte nabobygg
• Husleiegiro, eventuelt bekreftelse på husleien
• Leiekontrakt
• Tidligere takst/salgsoppgave
• Plantegning

Alle opplysninger kan eventuelt bestilles/hentes fra forretningsfører, men det kan da komme et gebyr fra forretningsfører.

Eierseksjon:
• Skjøte
• Kjøpekontrakt
• Dokumentasjon på fellesutgifter
• Tidligere takst/salgsoppgave
• Plantegning
• Oppdelingsbegjæring
• Årsberetning for boligsameiet
• Regnskap forrige år
• Årsmøteprotokoll og eventuelt andre vedtak av betydning
• Dokumentasjon av ligningsverdi
• Eventuelt opplysninger om reguleringssaker og planlagte nabobygg

Eiet bolig:
• Oppgave over kommunale avgifter
• Forsikringsavtale (brannforsikring)
• Skjøte
• Tegninger
• Situasjonskart
• Målebrev
• Byggesaksmappe
• Brukstillatelse/ferdigattest
• Eventuelt tidligere takst
• Eventuelt festekontrakt
• Dokumentasjon av ligningsverdi
• Eventuelt opplysninger om reguleringssaker og planlagte nabobygg